БИИнин кызматкерлери менен биргеликте түзүлгөн план

ИДН менен биргелешкен план.pdf