Соцпедагогдун отчету уюштуруучунун отчет анализи

Соц.педагог 5 жылдын динамикасы.pdf
жарым жылдык отчет (2)соц.pdf