Соц. педагогдун иш планы

О.Джумаев атындагы Чон-Сары-Ой жалпы орто билим берүү мектебинин 

социалдык педагогунун 2022-2023-окуу жылынын иш планы 

Doc1.pdf