Таланттуу окуучулар менен иштөө планынын үлгүсү

таланттуу_балдар_менен_иштоо_планы .pdf
Нурасел талантуу балдар иштоо планы.pdf
План работы с одаренными учениками (1).pdf