Тарбиялык   иштер боюнча иш  пландар

О.Джумаев атындагы Чон-Сары-Ой жалпы орто билим беруу мектебинин өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоонун концепциясын иш жүзүнө ашыруунун 2022-2023-окуу жылына карата түзүлгөн тарбиялык иштердин планы

тарбиялык план.pdf
айлык план тарбия.pdf