Функционалдык милдеттеринин бөлүнүшү

О.Джумаев мектеби функционалдык милдет.pdf
мугалимдеринин функционалдуу милдеттери..pdf